Kitle İletişimi ve Kitle İletişim Araçları

Kitle İletişimi

Kitle iletişimi kavramı en basit tabiriyle; herhangi bir kitle iletişim aracı yardımıyla dolaylı da olsa kurulan iletişim sürecinin tamamıdır. Genel bir kavramayla kitle iletişimi, enformasyon, düşüncelerin geniş bir kesime teknik aygıtlarla iletilmesi meselesidir. Fakat burada “kaynak” bir örgüttür. Yazımda bu noktada kitle iletişimi nedir nasıl yapılır, iletişim araçlarının kitle iletişimine etkisi nedir, kitle iletişim araçları nelerdir …

İletişim Ve Küreselleşme

İletişim Ve Küreselleşme

Küreselleşme tüm ilişkileri ve iletişimi değiştirdi, değiştirmeye de devam ediyor. Küreselleşme ekseninde iletişimin de boyut değiştirdiğini söylemeye gerek yok. İletişim insanların oldukça ihtiyaç duyduğu bir bir şeydir. İyi ya da kötü bir şekilde iletişime geçiyoruz ve bu iletişim mecraları küreselleşmeyle beraber başka bir boyuta ulaştı. Yazımda bu konuya bir bakış sunuyorum ayrıca kürselleşmenin iletişime etkisi …

Kitle Toplum Kuramı

Kitle Toplum Teorisi

Siz değerli okurlar için kitle toplum kuramı hakkında bir yazı hazırladım. Kitle toplumu kuramı çağdaş toplumu anlama üzerine ortaya atılmış bir teoridir. Bu kurama göre kitleler birbirine benzer ve bireysel özellikleri toplumun içinde erir. Tabi ki bu tanımlama biraz sığ kaldı. Yazımda buna değineceğim ayrıca kitle nedir, toplum nedir, kitle kültürü nedir, birbirini nasıl etkiler …

Kitle İletişimi

Kitle İletişiminin Özellikleri

Kitle iletişimi oldukça önemli bir noktadır. İletişim tüm insanların ihtiyaç duyduğu bir şeydir. Peki kitle iletişimi neden önemli? Burada başat mesele bir meselenizin ve hedef kitlenizin olmasıdır. Yani bu esasta bazı insanların sorunu ve meselesidir. Yani herkes büyük kitlelere ulaşmak için çabalamaz. Genelde politikacılar, markalar, şirketler,STK’lar kitle iletişiminde bulunurlar. Bu kavram da 20. yy da …