Kitle İletişimi

Kitle İletişiminin Özellikleri

Kitle iletişimi oldukça önemli bir noktadır. İletişim tüm insanların ihtiyaç duyduğu bir şeydir. Peki kitle iletişimi neden önemli? Burada başat mesele bir meselenizin ve hedef kitlenizin olmasıdır. Yani bu esasta bazı insanların sorunu ve meselesidir. Yani herkes büyük kitlelere ulaşmak için çabalamaz. Genelde politikacılar, markalar, şirketler,STK’lar kitle iletişiminde bulunurlar. Bu kavram da 20. yy da ortaya çıkmış olsa da 21. yüzyılın meselesidir. Harold D. Lasswell bu kavramı kullanan ilk kişidir. Lasswell’in tanımı şöyle;” kitle iletişim, bilgi, düşünce ve tutumların büyük ve dağınık bir kitleye, bu amaç için geliştirilmiş araçlarla iletilmesi” şeklinde tarifler. Yazımda da ayrıca kitle iletişimi nedir, nasıl yapılır, araçları nelerdir, süreçleri nasıl işler gibi sorulara cevaplar aradım. İyi okumalar.

Kitle İletişimi Nedir?

Kitle İletişimi Nedirİnsanlık tarihi var olduğu günden bu yana iletişim kurmak için birçok yöntem denemiştir. İlk çağlarda sadece sesler ve hareketlerle iletişim kuran insanlar, daha sonra lisanları oluşturmuş, yazıyı keşfetmiş ve yıllar içinde giderek gelişen iletişim yöntemleri bulmuştur. Gelişen iletişim yöntemleri beraberinde yeni iletişim araçlarına ihtiyacı da doğurmuştur. Hayatın akışının en önemli unsurlarından biri olan iletişim, ticaret, siyaset, toplum düzeni, vb. birçok konu için hayati önem taşımaktadır. Kişilerin ve/veya toplulukların bu konulardaki başarılarını etkileyen kriterlerden biridir iletişim ve kitle iletişimi de bunun önemli bir parçasıdır.

Kitle İletişimi Ve Araçları

Kitle iletişimi; tanım gereği, geniş bir yelpazedeki insanlara geniş ölçekte bilgi aktarımı ya da değiş tokuş edilmesidir. Ama bundan daha derine iner. Popüler inancın aksine kitle iletişim tek başına gazetecilikle sınırlı değildir. Kitle iletişiminin her yöne giden kolları vardır.
Toplum uzunca bir zaman yüz yüze iletişim kanallarını kullana gelmiştir. Çağımızda da en önemli iletişim yöntemidir.

Kitle iletişim araçları belirli tarihi ve toplumsal koşulların sonuçlarıdır. Bu araçların kullanımı ve gelişimi, toplumsal gelişmelere paralel bir şekilde ve hayatı kolaylaştırmak amaçlı ilerlemiştir.

Kitle İletişim Süreçleri

Kitle iletişimini 3 bölümde sınıflandırabiliriz. Yayın, Baskı ve Kalkınma iletişimi. Yayın iletişimi radyo, televizyon ve internet gibi kitle iletişim araçlarını içerir. Bunlar en hızlı iletişim ve bilgi araçlarıdır. Basılı medya, gazeteciliği (haber bültenleri, haber mektupları, dergiler vb.) içerir. Kalkınma iletişimi, toplulukların örgütlenme ve gelişim yollarını geliştirmede bir araç olarak iletişimin önemini daha fazla vurgulamaya odaklanır.

Tarih boyunca insanlar, fikirlerini yaymak ya da bilgi edinmek için farklı yöntemler kullandılar. Halk kitlelere iletişim kurmak için konuşmalar yaptı, yazdı, operalar, basılı kitaplar ve posterler yaptı. Sonra fotoğraf ve en son e-postalar geldi. Bunlar, insanların kendilerini ifade etmek için sıklıkla kullandıkları ortamlardır. Belki bir bilgiyi ya da hizmeti pazarlamak, belki de birisinin fikirlerini ifade etmek, ancak hepsinin iletişim kurmak için tek bir hedefi vardır.

Kitle İletişiminin Özellikleri

Kitle İletişiminin ÖzellikleriKitle iletişim, büyük insanlar arasında gerçekleşen bir iletişimdir. Aslında kitle iletişimi, mesajın uzaktaki kişiler arasında yaygın olarak dolaştığı süreçlerdir. Kitle iletişiminin ana özelliği şöyledir:
Özel hedefler: Her iletişimin belirli bir amacı vardır. Hedefler olmadan iletişim kurulamaz. Kitle iletişiminin, iletişim konusuna bağlı özel bir hedefi de vardır.

Yaygın mesajlar: Kitle iletişimi, aynı anda mesajlarını çok çeşitli ve dağınık kitlelere iletir.
Mesajın kaynağı: Kitle iletişim mesajlarının kaynakları genel olarak organizasyonel bir ortamda çalışan bir kişi veya gruptur. Bu kaynakların örnekleri haber muhabirleri, televizyon yapımcıları ve dergi editörleri vb.

Mesajlar karmaşıktır: Toplu iletişimde mesajlar karmaşık ve karmaşıktır. Kişilerarası iletişimdeki mesaj basit kelimeler ve kısa cümleler olsa da, kitle iletişim mesajları oldukça detaylıdır. Kitle iletişim mesajlarının örnekleri bir haber raporu, bir roman, bir film, bir televizyon programı, bir dergi makalesi, bir gazete sütunu, bir müzik videosu ve bir ilan panosu reklamıdır.

Sınırlı bilgi: Bu tür kitleler, kitle aracı aracılığıyla sunulan belirli bir mesajda tek bir paylaşılan ilgi ile bir araya getirilir. İleti kaynakları genellikle kitleleri hakkında yalnızca sınırlı bilgiye sahiptir.

Kitle İletişim yazımın sonuna geldim. Yazımdan faydalandığınızı düşünüyorsanız; İletişim ve Kürselleşme yazımı okumanızı öneririm.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir